Adwokat Marek Bednarczyk

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, odbył aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Lublinie, dalsze doświadczenie zawodowe zdobywał w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie, założyciel i wspólnik Kancelarii Adwokackiej Bednarczyk Sokołowski Sp.j. z siedzibą w Warszawie, specjalizuje się w prawie spadkowym, majątkowym i prawie nieruchomości.

Adwokat Przemysław Sokołowski

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, odbył aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Lublinie, dalsze doświadczenie zawodowe zdobywał w Sądzie Rejonowym w Legionowie, założyciel i wspólnik Kancelarii Adwokackiej Bednarczyk Sokołowski Sp.j. z siedzibą w Warszawie, specjalizuje się w prawie rodzinnym.


Adwokat Katarzyna Sokołowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła specjalistyczne szkolenia zdobywając uprawnienia mediatora. Pełniła funkcję Wiceprezesa ds. Działalności Naukowej Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland. Wspólnik Kancelarii Adwokackiej Bednarczyk Sokołowski Sp.j., specjalizująca się w sprawach z zakresu prawa karnego.

Iwona Sztubecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Świadczyła obsługę prawną w ramach Kliniki Prawa przy Uniwersytecie Warszawskim. Pełniła funkcję Wiceprezesa Koła Naukowego Prawa Cywilnego „Lege Artis”. Członek Sekcji Praktyków Prawa Rodzinnego oraz Prawa Odszkodowawczego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Obecnie współpracuje z Kancelarią Adwokacką Bednarczyk Sokołowski Sp. j. w Warszawie, współtworząc dział prawa rodzinnego oraz cywilnego tej Kancelarii. Zapewnia obsługę prawną także w języku angielskim.


Adwokat Emil Jedliński

Adwokat Emil Jedliński odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań sądowych w sporach z prawa pracy. Specjalizuje się również w prawie ubezpieczeń społecznych.

Adwokat Żaneta Lewańska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej. Adwokat Żaneta Lewańska odbyła aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Warszawie i zdała egzamin sędziowski. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Zajmuje się kompleksową obsługą Klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych, współtworząc dział prawa cywilnego tej Kancelarii. Adwokat Żaneta Lewańska biegle włada językiem angielskim prawniczym reprezentując Klientów zagranicznych.


Adwokat Roksana Pieróg

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie (III rok aplikacji). Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracują w sądownictwie. Z Kancelarią Adwokacką Bednarczyk Sokołowski Sp. j. związana od 2014 r. Na stałe współpracuje z adwokatem Markiem Bednarczykiem. Specjalizuje się w prawie spadkowym i prawie nieruchomości oraz prawie cywilnym.

Aplikant adwokacki Michał Dobies

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Z Kancelarią związany od 2016 r. Na stałe współpracuje z adwokatem Przemysławem Sokołowskim, pod którego patronatem odbywa aplikację adwokacką.


Olga Roguska

Kierownik biura Kancelarii. Z Kancelarią związana od 2014 roku. Do Jej obowiązków należą koordynacja, nadzór i bezpośrednia organizacja pracy wszystkich działów Kancelarii i sekretariatu oraz bieżące czynności związane z biurową obsługą Klientów Kancelarii. Zapewnia terminową realizację planowych i doraźnych zleceń.

Adwokat Marta Apanowicz – Sikora

Członek Izby Adwokackiej w Warszawie (III rok aplikacji). Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendystka Prezesa Rady Ministrów. Doświadczenie prawnicze zdobywała pracując m.in. jako asystent sędziego w Sądzie Okręgowym Warszawa – Praga w Warszawie. Z Kancelarią Adwokacką Bednarczyk Sokołowski Sp. j. związana od 2014 r. Obecnie na stałe współpracuje z adwokat Katarzyną Sokołowską, pod której patronatem odbywa aplikację adwokacką. Specjalizuje się w prawie karnym oraz prawie rodzinnym.