Kancelaria z powodzeniem pomaga klientom indywidualnym w sprawach z zakresu prawa spadkowego, prawa nieruchomości, prawa rodzinnego, prawa karnego oraz prawa cywilnego. We wskazanym zakresie sporządzamy stosowne pisma, reprezentujemy strony przed sądami oraz prowadzimy zgodnie z wolą klientów pertraktacje ugodowe.

Zajmujemy się również windykacją i monitorowaniem należności oraz sporządzaniem, opiniowaniem umów i doradztwem w zakresie prawnych aspektów zobowiązań zaciąganych przez klientów indywidualnych.

Kancelaria oferuje również kompleksowe doradztwo prawne w zakresie czynności gospodarczych (doradztwo i pomoc prawną), obejmujące wszelkie przejawy działalności przedsiębiorstw w obszarach: prawa gospodarczego i cywilnego (kompleksowa obsługa prawna firm). Sporządzamy profesjonalne projekty umów, pism procesowych, a także opinie i ekspertyzy prawne.

Szczegółową ofertę znajdziecie Państwo w zakładkach (kolumnach) dotyczących poszczególnych dziedzin prawa.