Prawo Spadkowe i Prawo Nieruchomości

Działem prawa nieruchomości oraz prawa spadkowego kieruje adwokat Marek Bednarczyk, założyciel i wspólnik Kancelarii Adwokackiej Bednarczyk Sokołowski Sp. J.

Adwokat Marek Bednarczyk doświadczenie zawodowe w zakresie wymienionych wyżej dziedzin prawa cywilnego zdobywał uczestnicząc już w trakcie studiów w działalności studenckiej poradni prawnej sekcji prawa cywilnego, odbywając następnie aplikację sądową zakończoną pomyślnie złożonym egzaminem sędziowskim, a w końcu pracując w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie. Od roku 2008 adwokat Marek Bednarczyk pozostając wierny swoim zainteresowaniom zawodowym rozwija w Kancelarii Adwokackiej Bednarczyk Sokołowski dział prawa nieruchomości oraz prawa spadkowego, upatrując w ścisłej specjalizacji gwarancję najwyższej merytorycznej jakości oferowanych usług.

Adwokat Marek Bednarczyk od wielu już lat broni interesów Klientów Kancelarii, występując z powodzeniem w licznych postępowaniach cywilnych oraz administracyjnych przed Sądami Powszechnymi, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz organami administracji państwowej, w:

sprawach z zakresu prawa spadkowego o:

 • stwierdzenie nabycia spadku, w tym sprawy związane z ważnością testamentu;
 • zachowek;
 • dział spadku;
 • wykonanie zapisu;
 • uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku;
 • wyrażenia zgody przez sąd na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego;
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia;
 • wyłączenie od dziedziczenia małżonka;
 • dziedziczenie gospodarstw rolnych;
 • długi spadkowe;
 • sporów dotyczących podatku od spadku i darowizn;

sprawa z zakresu prawa nieruchomości o:

 • zasiedzenie;
 • zniesienie współwłasności;
 • odzyskiwanie nieruchomości warszawskich objętych tzw. Dekretem Bieruta;
 • zwrot oraz uzyskanie odszkodowania za nieruchomość wywłaszczoną;
 • ustanowienie służebności drogi koniecznej;
 • ustanowienia służebności przesyłu;
 • ustanowienia innych służebności gruntowych bądź osobistych na nieruchomości;
 • rozgraniczenie nieruchomości;
 • naruszenie posiadania;
 • odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości;
 • wydanie nieruchomości (eksmisje);
 • wstąpienie w stosunek najmu lokali komunalnych;
 • odwołanie darowizny nieruchomości;
 • wykup nieruchomości zabudowanej w trybie art. 231 kc;
 • uwłaszczenie nieruchomości rolnych;
 • ustalenie opłat za wieczyste użytkowanie;
 • prawo pierwokupu nieruchomości;
 • ustalenie ważności umów przenoszących własność nieruchomości;

Adwokat Marek Bednarczyk posiada również bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw reprywatyzacyjnych, w szczególności związanych z odzyskiwaniem gruntów na terenie m.st. Warszawy, związanych z tzw. „dekretem Bieruta” i kolejnymi aktami prawnymi regulującymi wskazaną materię.

Wynikiem wieloletniego doświadczenia w obsłudze osób fizycznych jest indywidualne podejście do każdej sprawy, a priorytetem którym się kierujemy w każdym aspekcie naszej działalności jest dbałość o interesy naszych Klientów za pomocą wszystkich dostępnych środków prawnych gwarantujących pomyślne załatwienie każdej sprawy.

Oferowana przez naszą Kancelarię obsługa prawna obejmuje:

 • udzielanie porad prawnych;
 • sporządzanie opinii prawnych i pism procesowych;
 • prowadzenie negocjacji;
  reprezentację przed Sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz organami administracji. Naszym Klientom oferujemy:
 • zaangażowanie;
 • indywidualne podejście do każdej sprawy;
 • profesjonalną pomoc na każdym etapie sprawy, od mediacji i negocjacji począwszy, na
 • postępowaniu sądowym, administracyjnym i egzekucyjnym skończywszy.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani współpracą, prosimy o telefoniczne umówienie terminu spotkania w siedzibie Kancelarii, mieszczącej się w Warszawie, przy Al. 3 Maja 2 lokal 38 /Śródmieście – Powiśle/

Telefon kontaktowy (22) 629 22 07 bądź (22) 654 77 55.

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00.

Zapraszam do współpracy.
Adwokat Marek Bednarczyk.

Zakres usług