Prawo karne

Działem prawa karnego Kancelarii Adwokackiej Bednarczyk Sokołowski kieruje adwokat Katarzyna Sokołowska, specjalizująca się i od wielu już lat reprezentująca Klientów Kancelarii w obszarze prawa karnego oraz prawa wykroczeń.

Adwokat Katarzyna Sokołowska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jeszcze w trakcie studiów ukończyła specjalistyczne szkolenia zdobywając uprawnienia mediatora. Pełniła funkcję Wiceprezesa ds. Działalności Naukowej Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland. Następnie odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, pod patronatem cenionego adwokata Marka Mazurkiewicza. W 2013 r. adwokat Katarzyna Sokołowska została wspólnikiem Kancelarii Adwokackiej Bednarczyk Sokołowski Sp.j.

Adwokat Katarzyna Sokołowska ceniona jest przez Klientów nie tylko z racji profesjonalizmu, wysokich kwalifikacji, ale również z tytułu zaangażowania w obronę interesów Klienta i indywidualne podejście do każdej z powierzonych jej spraw.

W zakresie jej doświadczenia leżą w szczególności przeprowadzone sprawy o:

 • przestępstwa przeciwko mieniu;
 • przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, w tym również o czyn z art. 148 k.k. (zabójstwo);
 • przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;
 • przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów;
 • przestępstwa przeciwko wolności;
 • przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości;
 • przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości;
 • przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.

Swoim Klientom adwokat Katarzyna Sokołowska oferuje zaangażowanie, profesjonalną pomoc na każdym etapie spraw, od postępowania przygotowawczego po proces sądowy oraz postępowanie wykonawcze.

„Prawą ręką” adwokat Katarzyny Sokołowskiej, zdolnym prawnikiem młodego pokolenia jest Marta Apanowicz, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, specjalizująca się również w prawie karnym i reprezentująca Klientów Kancelarii przed organami ścigania oraz w toku postępowań sądowych.

Zapewniamy Klientom pomoc prawną na każdym etapie postępowań karnych, karno-skarbowych jak również wykroczeniowych:

 • w postępowaniu przygotowawczym – w trakcie śledztw i dochodzeń prowadzonych przez
 • policję, prokuraturę i inne organy wymiaru sprawiedliwości;
  w postępowaniu sądowym – obrona przed sądem I instancji, sądem odwoławczym, Sądem Najwyższym;
 • w postępowaniu wykonawczym po uprawomocnieniu się orzeczenia – sporządzamy m.in. wniosek o odroczenie wykonania kary, wniosek o udzielenie przerwy w karze, wniosek o odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego czy wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary.

W ramach świadczonych usług:

 • udzielamy porad prawnych w zakresie prawa karnego, wykonawczego, postępowania karnego;
 • reprezentujemy klientów w charakterze obrońcy podejrzanego, oskarżonego oraz pełnomocnika pokrzywdzonego (oskarżyciela posiłkowego);
 • sporządzamy pisma procesowe, wnioski dowodowe, prywatne akty oskarżenia, apelacje i kasacje.

Z racji specyfiki spraw karnych prawnicy Kancelarii gotowi są udzielać niezwłocznej pomocy prawnej, w tym również w sytuacjach nagłych, wymagających natychmiastowego zaangażowania, w tym podjęcia obrony Klienta.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani współpracą, prosimy o telefoniczne umówienie terminu spotkania w siedzibie Kancelarii, mieszczącej się w Warszawie, przy ul. 3 Maja 2 lok 38. Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00.

Telefon kontaktowy (22) 629 22 07.

W sprawach nagłych prosimy o kontakt pod tel. kom. 663 328 666,

e-mail: k.sokolowska@bskancelaria.pl

Zapraszam do współpracy.
Adwokat Katarzyna Sokołowska

Zakres usług